Wybitni Polacy

Zostań Wybitnym Polakiem w Wielkiej Brytanii

Pangea Network ogłasza kolejną edycję konkursu „Wybitny Polak”. Jego celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób odnoszących sukcesy poza granicami Polski.

Konkurs „Wybitny Polak” odbywa się pod patronatem medialnym Link to Poland.

Dodaj komentarz

Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkocji oraz w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa (Anglia, Walia i Irlandia Północna) we współpracy z Polish City Club w pięciu głównych kategoriach: Biznes, Kultura, Nauka, Osobowość oraz „Młody Polak”.

W kategorii Biznes kandydatami mogą zostać osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą, które osiągnęły znaczące sukcesy i pozycję w swojej dziedzinie.

Osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, malarze, reżyserzy, aktorzy, itp., jak również osoby działające na rzecz promocji kultury, mogą być zgłaszane w kategorii Kultura.

Osoby o niekwestionowanym dorobku akademickim, prowadzące działalność naukową lub dydaktyczną głównie w placówkach brytyjskich, to pierwszorzędni kandydaci w kategorii Nauka.

Osoby o wybitnym autorytecie, wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, np. w życiu społecznym (w tym działalność charytatywna) powinny zostać zgłoszone w kategorii Osobowość.

Młody Polak – kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii, lub których działalność w sposób pozytywny oddziałuje na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski.

Ponadto organizatorzy w tym roku po raz pierwszy przyznają Nagrodę Internautów. Od 20 lutego przez okres miesiąca internauci będą mogli głosować na swoich kandydatów w poszczególnych kategoriach za pośrednictwem Internetu na stronie Pangea Magazine. Kolejną innowacją jest wyróżnienie osób o niepolskim pochodzeniu, a wspierających Polonię.

Zgłoszeń kandydatur dokonywać mogą osoby prywatne, organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne. Każde zgłoszenie powinno zawierać komplet dokumentów z wyraźnym wskazaniem osiągnięć predestynujących do nagrody. W zgłoszeniu należy wskazać co najmniej 5 osób popierających kandydata. Każda z osób popierających powinna podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć osobisty podpis na formularzu zgłoszeniowym.

  • Komplet dokumentów powinien zawierać:
  • Formularz zgłoszeniowy z podpisami osób rekomendujących
  • Opis dokonań z uzasadnieniem zgłoszenia, max. 1 strona formatu A4
  • Zgodę kandydata na udział w konkursie
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych

Pobierz dokumenty: tutaj

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 14 lutego 2015 roku na adres:

Edycja szkocka:

Pangea Network
11 Collier Place
Edynburg EH16 4PZ
„Wybitny Polak w Szkocji”

 

Edycja Anglia, Walia, Irlandia Północna:

Polish City Club
69 Churston Drive
SM4 4JD Morden, Surrey

„Wybitny Polak w Anglii, Walii i Irlandii Płn.”

 

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród szkockiej edycji odbędzie się w piątek, 15 maja 2015 r. podczas uroczystej gali zorganizowanej w George Hotel w Edynburgu. Zaś zwycięzcy edycji „Wybitny Polak w Anglii, Walii i Irlandii Płn.” zostaną nagrodzeni podczas uroczystości zaplanowanych na 17 maja 2015 r. w Londynie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Konsul Generalny RP w Edynburgu oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: Pangea Magazine 

Poleć innym