Praca

Zwiększone szanse na niemieckim rynku pracy dla Polaków

Obecnie na rynku pracy w Niemczech poszukiwani są inżynierowie, specjaliści IT, programiści i lekarze. Ponadto według Federalnej Agencji Pracy (BA) brakuje specjalistów w technicznych zawodach z branży energetycznej: instalatorów, hydraulików czy też maszynistów lokomotyw. Ta ostatnia grupa przeżywa obecnie wielki boom! Z dyplomem uznawanym w danym kraju, znalezienie pracy zgodnie z wykształceniem i kwalifikacjami jest łatwiejsze, a przede wszystkim możliwe.

Dodaj komentarz

Niemiecka ustawa z  1 kwietnia 2012 roku reguluje nostryfikację zawodów, oznacza to możliwość akceptacji kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, BQFG, tzw. Anerkennungsgesetz). Ustawa umożliwia każdemu wnioskowanie w sprawie oceny i uznania kwalifikacji zawodowych w Niemczech; dotyczy przede wszystkim zawodów do których dostęp regulują przepisy uchwalone na szczeblu federalnym (istnieje również lista zawodów, dla których wnioskowanie nie jest konieczne).

W zweryfikowaniu naszej sytuacji zawodowej pomoże nam stworzona do tych celów strona internetowa „Anerkennung in Deutschland” lub agencja pracy. W przypadku, gdy zdecydujemy się na złożeniu wniosku należy udać się do odpowiedniej instytucji. Jeżeli nie wiemy gdzie się kierować, pomoże nam w tym narzędzie, które po zdefiniowaniu naszego zawodu i miejsca dolecowego gdzie pracujemy lub chcemy pracować wskaże listę instytucji.

Decyzja o uznaniu kwalifikacji zostanie podjęta w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wszystkich dokumentów. Przepisy prawne mogą różnie regulować postępowanie, a w konsekwencji wymagane dokumenty.

W przypadku obywateli polskich należy złożyć:

– cv w języku niemieckim

– dowód osobisty lub paszport

– świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły

– świadectwa pracy, świadectwa praktyk i staży

– oświadczenie, że dyplom uzyskany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego na mocy BQFG

– pozostałe świadectwa i certyfikaty (np. z zakresu dalszego kształcenia zawodowego).

Cała procedura wnioskowania jest odpłatna. Wysokość opłat zależy od instytucji krajów związkowych i izby gospodarczej; jak również od nakładu pracy przy rozpatrywaniu danego wniosku. Jednak osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub zagrożone bezrobociem mogą zwrócić się do urzędu pracy (Arbeitsagentur) lub agencji pośrednictwa pracy (Job Center) w sprawie pokrycia kosztów.

Pamiętajmy, decyzja o braku równoważności nie zamyka przed nami rynku niemieckiego. Decyzja, dokumentuje kwalifikacje i opisuje istotne różnice dzięki czemu możemy podnieść swoje kwalifikacje w danym kierunku poprzez kursy uzupełniające, egzaminy w celu uzyskania dostępu do danego zawodu jak również program „Integracja poprzez kwalifikacje” („Integration durch Qualifizierung”) w oddziałach regionalnych na terenie Niemiec.

Niemiecki rynek pracy stoi przed nami otworem, a  decyzja o podjęciu pracy i życia w tym kraju należy tylko do nas.

 

Fotografia © Paul Sulżycki

Poleć innym