Dobek Pater – Dyrektor Zarządzający w firmie Africa Analysis

„Południe Afryki wydaje się być na końcu świata, często nawet w dzisiejszych czasach globalnej wioski. Do niedawna szczególnie odczuwalny był brak regularnej łączności z polskim światem biznesu, poza indywidualnymi wyjątkami. Jak do tej pory Polska odgrywała znikomą rolę w stosunkach handlowych i inwestycyjnych z krajami Afryki subsaharyjskiej. Aczkolwiek ulega to obecnie zmianie.

Projekt Link to Poland może stać się ważnym ogniwem w rozbudowie stosunków handlowych, kulturowych i politycznych z firmami, organizacjami i krajami afrykańskimi. Portal Link to Poland jest znakomitym źródłem informacji i porad na bieżące tematy związane z Polską, oferując coś ciekawego osobom ze wszystkich sfer. Istotnym jest również udostępnianie zawartości portalu w języku angielskim. Polskę należy reklamować przede wszystkim światu poza Polską i Polakami. W miarę rozbudowy portalu będzie on niewątpliwie odgrywał ważną rolę w łączeniu ludzi i organizacji na różnych szczeblach.”