Polacy za granicą

70% polskich migrantów w Holandii ma średnie lub wyższe wykształcenie

Zgodnie z najnowszymi danymi Holenderskiego Instytutu Badań Społecznych – Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), ponad 70% polskich migrantów w Holandii ma średnie lub wyższe wykształcenie. Uderzająca jest wysoka proporcja Polaków z wyższym wykształceniem, którzy wykonują prace znacznie poniżej kwalifikacji. Często zarabiają na budowach, w rolnictwie, ogrodnictwie czy przemyśle – czytamy w opublikowanym dokumencie.

Dodaj komentarz

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód rozpoczęło przepływy migracyjne z krajów centralnej i wschodniej Europy. Polacy stanowią obecnie największa grupę, migrantów rocznie napływających do Holandii, nawet w porównaniu do grupy migrantów nie pochodzących z Zachodu. Najnowsze badania holenderskiego Instytutu Badań Społecznych (SCP – Sociaal en Cultureel Planbureau) ujawniają interesujące dane dotyczące życia polskich migrantów i ukazują ich cechy charakterystyczne.

Większość młodych Polaków (w wieku pomiędzy 20, a 35 rokiem życia), którzy nie mieszkają w Holandii stosunkowo długo, ukończyło edukację na poziomie odpowiednim do wstępnej kwalifikacji do holenderskiego rynku pracy. Obecna grupa polskich migrantów jest dobrze wykształcona. Polacy wyróżniają się wysokim poziomem edukacji, a 70% polskich migrantów w Holandii ma średnie lub wyższe wykształcenie na poziomie nie niższym niż mbo (edukacja na poziomie techniczno – zawodowym, zaawansowanym). Te proporcje są zbliżone do rdzennych mieszkańców Holandii.

Wykształcenie Polaków mieszkających w Holandii, 2011 (w %):

Basis onderwijs – 3% – na poziomie podstawowym

vbo/mavo – 27%  – na poziomie zawodowym

mbo/havo/vwo – 51% –  na poziomie techniczno – zawodowym, zaawansowanym

hbo/wo – 19% –  na poziomie wyższym i uniwersyteckim.

Większość Polaków, która obecnie wyemigrowała do Holandii przyjechała w celu podjęcia pracy (80%), mniejszy odsetek z przyczyn rodzinnych (14%). Większość migrantów jest młoda: 75% w wieku poniżej 36 roku życia, a 84% z nich – posiada pracę.

„Uderzająca jest wysoka proporcja Polaków z wyższym wykształceniem, którzy wykonują prace znacznie poniżej kwalifikacji. Często zarabiają na budowach, w rolnictwie, ogrodnictwie czy przemyśle” – czytamy w opublikowanym dokumencie.

Od 2004 roku polscy migranci mają prawo do osiedlania się w Holandii bez dodatkowego pozwolenia, a od 2007 roku nie potrzebują również pozwolenia na pracę. Nie wszyscy migranci z Polski są zarejestrowani w rejestrze ludności, jest to tylko wymagane w sytuacji, kiedy planują pozostać w Holandii dłużej niż przez 4 miesiące. Według najbardziej aktualnych szacunków  (Van der Heijden et al. 2013), większość  (77%) Polaków żyjących w Holandii jest zarejestrowana w rejestrze ludności (gba – bevolkingsregister) bądź wnb (werknemersbestanden gebaseerd op de UWV Polisadministratie).

 

Więcej informacji do pobrania:

 

Źródło: Holenderski Instytut Badań Społecznych

*Raport bazuje na badaniu przeprowadzonym w Holandii w roku 2009 lub 2010, w którym wzięło udział 800 Polaków i 400 Bułgarów. Badanie przeprowadzono koniec 2010 roku i na początku 2011 wśród polskich i bułgarskich migrantów, którzy zostali zarejestrowani w rejestrze ludności. Wszystkie badania zostały przeprowadzone w ciągu 18 miesięcy od dnia wpisu do rejestru mieszkańców i były prowadzone w języku ojczystym migrantów, z pomocą ankieterów z ich własnej grupy pochodzenia.

 

Specjalne podziękowania dla Tomasza Karawajczyka z Forum Szkół Polskich w Holandii za pomoc w opracowaniu danych.

 

Fotografia © Grzegorz Chęć

 

 

Poleć innym