Robotyka i Kosmos

Future Space – inspiracje dla szkół średnich i centrów nauki 

Projekt FUTURE SPACE skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i centrów nauki, jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wzrost zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami a także ukazanie możliwości i ścieżek karier w sektorze kosmicznym oraz innych innowacyjnych sektorach gospodarki.

Dodaj komentarz

W październiku 2019 roku Centrum Badań Kosmicznych PAN rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego FUTURE SPACE w ramach programu ERASMUS+. Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych, jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wzrost zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami a także ukazanie możliwości i ścieżek karier w sektorze kosmicznym oraz innych innowacyjnych sektorach gospodarki.

W ramach Projektu jest opracowywany Program Szkół Kosmicznych oraz Program Kosmiczny dla centrów nauki i innych organizacji prowadzących nauczania pozaformalne.

Celem Programu Szkół Kosmicznych nie jest zastąpienie istniejących programów nauczania poszczególnych przedmiotów STEM. Istotą Programu jest ukazanie zastosowań wiedzy teoretycznej, wskazanie interdyscyplinarnego charakteru i powiązań pomiędzy poszczególnymi przedmiotami przyrodniczymi i ścisłymi, których młodzież uczy się w szkole. Program będzie zawierać praktyczne informacje dla szkół na temat sposobu organizacji zajęć i procesu nauczania, przewidziany jest także pilotaż Programu, który da możliwość lepszego dopasowania rezultatu do potrzeb i możliwości placówek szkolnych.

Będzie on opierać się na doświadczeniach i wiedzy partnerów zagranicznych projektu. W obu programach istotną rolę będą pełnić ćwiczenia, które pozwolą rozwijać umiejętności oraz kompetencje młodzieży, począwszy od podstawowych naukowo-technicznych, poprzez przekrojowe aż po tzw. kompetencje miękkie. Obydwa główne rezultaty będą wykorzystywać różnorodne materiały dydaktyczne, takie jak krótkie filmy wideo, narzędzia ICT, a nawet pokaz astronomiczny dla planetariów. Celem obu Programów jest także ukazanie ekonomicznych i społecznych korzyści eksploracji Kosmosu oraz potencjalnych ścieżek karier w przemyśle, które dostępne są nie tylko dla specjalistów z dziedzin STEM, ale także dla prawników czy absolwentów nauk społecznych.

REZULTATY

Istotnym efektem działań projektowych będzie przeszkolenie znacznej liczby nauczycieli przedmiotów ścisłych i edukatorów z centrów nauki. Wydarzenia upowszechniające planowane w trakcie realizacji projektu, pozwolą dotrzeć łącznie (bezpośrednio i pośrednio) do ponad 10 tys. osób w Polsce, Holandii i Grecji, włączając w to uczestników dużych konferencji jak ECSITE (The European Network of Science Centres and Museums).

Na bieżąco opracowywane są materiały dla szkół i jednostek edukacyjnych, dlatego zachęcamy do śledzenia strony projektu Future Space.

Scenariusze lekcji

Materiały dydaktyczne przygotowane dla nauczycieli: propozycje scenariuszy zajęć, przykłady projektów edukacyjnych do przeprowadzenia na zajęciach lekcyjnych, których celem jest rozwój umiejętności młodzieży w obszarze STEM.

Program dla centrów edukacji 

Program rozwoju zainteresowań dziedzinami STEM na potrzeby centrów nauki, NGOs i innych organizacji prowadzących nauczanie pozaformalne.

Filmy/wywiady

Pakiet materiałów dla młodzieży ukazujący ścieżki rozwoju w przemyśle kosmicznym zawierający odnośniki do karier w innych, innowacyjnych działach gospodarki.

Konsorcjum projektowe tworzą: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), Muzeum Nauki NEMO z Amsterdamu w Holandii, Centrum Nauki i Muzeum Techniki NOESIS z Salonik w Grecji.

Fotografia © PIAP Space/CC

Poleć innym