Wymiana studencka

Akademia Kreatywnych Liderów

Fundacja Okno na Wschód ma zaszczyt zaprosić studentów polskiego pochodzenia w wieku 18-25 lat z Białorusi, Litwy, Rosji (Obwód Kaliningradzki) i Ukrainy do udziału w projekcie pt. „Akademia Kreatywnych Liderów”. Pierwsza edycja projektu jest zaplanowana na 13 – 22 maja 2013 r. w Białymstoku

Dodaj komentarz

Fundacja Okno na Wschód ma zaszczyt zaprosić studentów polskiego pochodzenia w wieku 18-25 lat z Białorusi, Litwy, Rosji (Obwód Kaliningradzki) i Ukrainy do udziału w projekcie pt. „Akademia Kreatywnych Liderów – pobyty edukacyjne dla młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji (Obwód Kaliningradzki)”. Pierwsza edycja projektu jest zaplanowana na 13 – 22 maja 2013 r. w Białymstoku.

„Akademia Kreatywnych Liderów” jest przedsięwzięciem realizowanym w odpowiedzi na problem znikomego udziału młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia w generowaniu i realizacji działań, które służyłyby tak środowisku polonijnemu, jak i Polakom w kraju. Celem projektu jest zaktywizowanie studentów pochodzenia polskiego z Białorusi, Litwy, Rosji (Obwód Kaliningradzki) oraz Ukrainy i uczynienie z nich aktywnych, świadomych członków polskiej diaspory, którzy swoją postawą oraz działaniem wspierać będą tak środowiska polonijne, jak i Polskę i Polaków w kraju.

Powyższe zostanie osiągnięte poprzez realizację pobytu edukacyjnego w formie wizyt studyjnych w Białymstoku. Program wizyty umożliwi uczestnikom zapoznanie się ze współczesną Polską i pracą lokalnych liderów działających w następujących obszarach: media, społeczność akademicka, organizacje pozarządowe, władze samorządowe i administracja, współczesna polska kultura. Uczestnicy spotkają się m.in. z przedstawicielami władz samorządowych i akademickimi, politykami, członkami organizacji studenckich i samorządu studenckim. Goszcząca w Białymstoku młodzież weźmie też udział w wydarzeniach kulturalnych, w tym przede wszystkim w święcie studentów – białostockich Juwenaliach.

Spotkania będę uzupełnione o warsztaty i praktyczne zajęcia, które mają umożliwić: poszerzenie zdobytej wiedzy, przeanalizowanie uzyskanych informacji oraz dyskusję na temat metod i możliwości zbudowania płaszczyzny do rozwoju współprac między uczestnikami i ich środowiskami a podmiotami z Polski.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Fundacji OKNO NA WSCHÓD: www.onw.org.pl.

 

Wypełniony formularz wraz z dokumentem potwierdzającym polskie pochodzenie (skan świadectwa urodzenia)  należy przesłać do 29 kwietnia 2013  na adres: fundacja@onw.org.pl

Poleć innym