Autor: Paweł Cieślak

Stowarzyszenie Szkoła Liderów - Szkoła Liderów Polonijnych

W dniach 25 czerwca – 7 lipca 2013 roku odbyła się Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej, zorganizowana w ramach V edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych. Wzięło w niej 29 uczestników z 13 krajów Europy Zachodniej – Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Luksemburga, Grecji, Szwajcarii, Holandii i Islandii.

Read More