Autor: Milena Kaszuba

Milena Kaszuba - niepoprawna optymistka z duszą romantyczki. Zaczyna swoją dziennikarską przygodę. Współpracuje z austriackim magazynem ekonomicznym – SUCCEED. Poza tym dobrze czuje się w dłuższych formach dziennikarskich, szczególnie w sylwetkach i reportażach. Laureatka I nagrody w konkursie im. Macieja Szumowskiego. Pracowała w lokalnych tytułach Poza Toruń i Poza Bydgoszcz. Najlepiej relaksuje się przy egzotycznej herbacie i książkach Tess Geritsen.

Warmia i Mazury oraz Lublin próbują otwierać się na nowych inwestorów. O ile, pierwszy region zachęcił już kilka firm do zlokalizowania swoich siedzib na terenie Olsztyna, Działdowa czy Elbląga, to Lublin dopiero zaczyna swoją biznesową ofensywę.

Read More