Autor: Krzysztof Jan Chuchra

Krzysztof Jan Chuchra pochodzi z Dobrodzienia. Od niespełna 5 lat mieszka w Szkocji. Politolog i urbanista pracujący dla Edinburgh World Heritage jako analityk zajmujący się min. współpracą międzynarodową oraz polityką zarządzania miejskiego. Były koordynator światowego dziedzictwa dla Edynburga odpowiedzialny za rewizje jego planu zarządzania oraz sformowania między partnerskiej struktury zarządzania. Obserwator, aktywnie zaangażowany w życie Polonii edynburskiej. Prywatnie zagorzały sportowiec

Określenie to usłyszałem od mojego przyjaciela, który zwykł w ten sposób określać bariery stojące na rozwoju zawodowym młodych Polaków mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii. Zgadzałem się z tym poglądem tylko częściowo.

Read More