Autor: Polonik

Polonik - Associazione di Promozione Sociale www.polonik.org

„Polonik” rozpoczął oficjalną działalność w marcu 2013, ale z inicjatywy członków Stowarzyszenia już od 2012r. organizowane są działania mające na celu tworzenie więzi między rodakami mieszkającymi w Północno-Wschodnich Włoszech, podtrzymywanie trwałych związków z Polską, jak i te promujące Polskę. Od września 2012 z inicjatywy Stowarzyszenia działa Szkoła i Przedszkole „Polskie ABC” dla dzieci i młodzieży.

Read More

Stowarzyszenie Polonik zaprasza serdecznie na Dni Kultury Polskiej, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2014 w Udine.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem medialnym Link to Poland.

Read More