Browsing: Organizacje

6 listopada w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odbędzie się konferencja „Polskie organizacje biznesowe na świecie: Jak wykorzystać potencjał istniejących struktur dla wsparcia rodzimych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej”. Podczas wydarzenia przedstawiciele polskich izb handlowych i organizacji biznesowych działających za granicą wraz z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaprezentują nowy projekt biznesowy, która pomoże polskim firmom na zagranicznych rynkach. 

Na najwyższych szczeblach politycznych trwa debata w kwestii warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i możliwych konsekwencji dla zamieszkujących ją obywateli innych krajów, w tym blisko miliona Polaków. Tymczasem ze strony Brytyjczyków płyną wyrazy wsparcia zarówno dla naszych rodaków, jak i instytucji działających na ich rzecz. W miniony poniedziałek stworzona przez Alicję Kaczmarek Polish Expats Association została oficjalnie wpisana do portfolio Arts Council England. To pierwsze polskie stowarzyszenie, któremu udało się uzyskać ten status.

15 września 2016 roku będziemy obchodzić już 76.rocznicę Bitwy o Anglię – bitwy, która przesądziła o losach II Wojny Światowej. Z tej właśnie okazji londyńskie stowarzyszenie Hurricane of Hearts już po raz drugi organizuje akcję „Szachownica Lotnicza Symbolem Przyjaźni Polsko-Brytyjskiej.“

Fundacja Nostri Mundi ma swoją siedzibę w regionie, w którym mieszka wielu pracowników polskiego pochodzenia. Pozytywne doświadczenia gminy Waddinxveen z migrantami, a w szczególności z mieszkająca w niej Polonią przyczyniły się do powstania tej inicjatywy.

„Polonik” rozpoczął oficjalną działalność w marcu 2013, ale z inicjatywy członków Stowarzyszenia już od 2012r. organizowane są działania mające na celu tworzenie więzi między rodakami mieszkającymi w Północno-Wschodnich Włoszech, podtrzymywanie trwałych związków z Polską, jak i te promujące Polskę. Od września 2012 z inicjatywy Stowarzyszenia działa Szkoła i Przedszkole „Polskie ABC” dla dzieci i młodzieży.