Nauka

Jagiellońska Szkoła Letnia – rekrutacja do 16 sierpnia

Jagiellońska Szkoła Letnia to inicjatywa skierowana do przedstawicieli drugiego i trzeciego pokolenia polskiej emigracji, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy o współczesnej Polsce oraz nawiązaniem wiarygodnych i atrakcyjnych kontaktów społeczno-gospodarczo-naukowych w Polsce.

Dodaj komentarz

Celem szkoły jest zainspirowanie osób, których przodkowie pochodzą z Polski, do poszukiwania i zacieśniania kontaktów z Polakami mieszkającymi w ojczyźnie i wykorzystywania ich w swojej obecnej bądź przyszłej pracy i aktywności społecznej. Równie ważnym założeniem Szkoły jest wzmocnienie ich więzi oraz identyfikacji z Polską tak, aby bardziej świadomie kierowali swoje zainteresowania i działania ku Polsce i Polakom.

W trakcie kilkudniowego pobytu w Polsce uczestnicy Szkoły będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniach z przedstawicielami świata nauki, kultury, biznesu, pracownikami administracji publicznej oraz młodymi liderami i działaczami społecznymi. Ważnym elementem programu będzie także zwiedzanie miejsc i zabytków kultury związanych z dawną i najnowszą historią Polski.

W Szkole będzie mogło wziąć udział 12 osób, które przejdą proces rekrutacji.
Szkoła odbędzie się w dniach 15-21 września 2013 roku w Krakowie i Warszawie.

Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów na terenie Polski oraz koszty programowe.

Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie CV oraz wypełnionego formularza aplikacyjnego. Dokumenty należy przesłać do 16 sierpnia br. na adres pon@uj.edu.pl

 Regulamin Jagiellońskiej Szkoły Letniej

 Formularz aplikacyjny

Poleć innym