Historia Polski

Polska na Liberation Route Europe – międzynarodowy projekt historyczno-turystyczny

W czerwcu 2013 r. międzynarodowy zespół, którego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest członkiem, otrzymał zgodę Dyrekcji Generalną ds. Przemysłu i Przedsiębiorstw przy Komisji Europejskiej na dofinansowanie projektu „Liberation Route Europe: Experiencing the diversity and unification of Europe through WWII Cultural Heritage Landscape”.

Dodaj komentarz

W zespole pracującym nad zgłoszonym projektem znaleźli się partnerzy z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji (m.in. Muzeum Mémorial de Caen, Muzeum Aliantów w Berlinie oraz Regionalne Biuro Turystyczne Arnhem Nijmegen). Projekt zakłada rozbudowę działającej już na terenie Holandii, Belgii i Niemiec tzw. Liberation Route Europe, mającej formę trasy historyczno-turystycznej odzwierciedlającej drogę wojsk alianckich w latach 1944–1945. Głównym celem współpracy jest pielęgnowanie pamięci o wspólnej historii państw Europy i najtragiczniejszym doświadczeniu, jakie spotkało jej mieszkańców w XX wieku i wzmocnienie europejskiej tożsamości w oparciu o te wspólne doświadczenia.

Rozbudowa projektu i przyłączenie się partnerów z innych państw Europy, w tym z Polski, ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o historii II wojny światowej, jej konsekwencjach i doświadczeniach mieszkańców różnych części Europy, a także wsparcie turystyki międzynarodowej propagującej wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe, poszczególne miasta i regiony. Łącząc turystykę aktywną i edukację historyczną z nowymi technologiami (m.in. poprzez wykorzystanie aplikacji na urządzenia mobilne) Liberation Route Europe ma m.in. za zadanie ułatwić dotarcie do młodszych pokoleń odbiorców. Wśród celów, jakie stawia sobie Muzeum II Wojny Światowej, jest wskazanie, że nie cała Europa odzyskała w 1945 r. wolność. Koniec wojny dla Polski i środkowo-wschodniej części kontynentu wiązał się z narzuceniem dominacji ZSRR.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2013 r. i potrwa osiemnaście miesięcy. Na czerwiec tego roku planowane jest uruchomienie strony internetowej Liberation Route Europe.

Efektem współpracy muzealników i historyków, którzy spotkali się w ramach prac nad wspomnianym projektem, jest również wystawa „Routes of Liberation. European Legacies of the Second World War” [Drogi do wyzwolenia. Europejskie dziedzictwo II wojny światowej]. Wystawa opowiada o przyczynach, przebiegu i skomplikowanym dziedzictwie II wojny światowej oraz jej konsekwencjach dla państw Europy, przedzielonych w następstwie konfliktu żelazną kurtyną. Wystawa została przygotowana w pięciu wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej, holenderskiej i polskiej, i będzie prezentowana przez wszystkie instytucje partnerskie. Jej uroczyste otwarcie zorganizowano 13 lutego 2014 r. w gmachu Parlamentu Europejskiego z udziałem przewodniczącego Parlamentu Martina Schulza.

Wystawa zawita do Polski w pierwszej połowie 2015 roku i będzie gościć w Warszawie i Gdańsku.

 

Fotografia © Jan Van de Vel/Liberation Route Europe Foundation

Szczegółowe informacje: Muzeum II Wojny Światowej

Poleć innym