Browsing: Międzynarodowe Sympozjum

Międzynarodowe Sympozjum „Ujednolicenie praw autorskich w Unii Europejskiej: Zapewnienie jednolitego nieograniczonego rynku w erze cyfrowej” odbędzie się 26 marca 2014 w godz.10.00-16.30 w NH Hotel du Grand Sablon w Brukseli.

„Miasta, które zainwestowały w kulturę osiągnęły więcej sukcesów gospodarczych niż te, które zainwestowały tylko w samochody i lotniska. W społeczeństwie opartym na wiedzy, wiele innowacji – jeśli ujmiemy je w kategoriach ekonomicznych – zależy od kreatywności.” /Helga Truepel, MEP, październik 2012/