Browsing: miejsc pracy

– Rok 2015 w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) upływa pod hasłem reinwestycji, sektorów B+R i spożywczego oraz coraz lepszych miejsc pracy – powiedział prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman podczas spotkania prasowego podsumowującego projekty inwestycyjne zakończone w tym roku. Bilans mijającego roku to 56 inwestycji, które łącznie stworzą 9 098 nowych miejsc pracy, czyli o ponad 300 więcej niż rok wcześniej.

– Jesteśmy w drodze do raju dla inwestorów zagranicznych – przekonywał prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman podczas konferencji podsumowującej rok 2013 w inwestycjach. W 2013 r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zamknęła 53 projekty inwestycyjne, które doprowadzą do powstania 18 963 nowych miejsc pracy – to wynik o 90% lepszy niż w 2012 r.