Browsing: Wielka Brytania

Określenie to usłyszałem od mojego przyjaciela, który zwykł w ten sposób określać bariery stojące na rozwoju zawodowym młodych Polaków mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii. Zgadzałem się z tym poglądem tylko częściowo.