Autor: Why Emerging Europe

“Why Emerging Europe” jest internetową platformą gromadzącą treści multimedialne, na temat Europy Wschodzącej — informacje rynkowe, możliwości biznesowe oraz wydarzenia gospodarcze. Zespół “Why Emerging Europe” przygotowuje materiały video skierowane do władz, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych współpracą z ich odpowiednikami w Europie Środkowo-Wschodniej lub też ekspansją w tym regionie. Serwis “Why Emerging Europe” został stworzony przez brytyjskie studio Konceptia — studio oraz agencja marketingu cyfrowego i PR, specjalizująca się w komunikacji wizualnej, produkcji filmów, materiałów multimedialnych oraz treści redakcyjnych, kampaniach komunikacyjnych, relacjach z mediami oraz imprezach biznesowych, a także w doradztwie i wsparciu biznesu. Poprzez zaprojektowanie swego rodzaju cyfrowego dialogu, Konceptia ustanawia ważny trend w rozwoju marketingu terytorialnego na poziomie krajowym, jak i regionalnym generując jednocześnie nowe możliwości biznesowe. Odwiedź “Why Emerging Europe” i dowiedz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć na temat prowadzenia biznesu w Europie Wschodzącej.

W styczniu 2015 kiedy Litwa dołączy do strefy euro, spośród krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. już tylko Polska, Czechy i Węgry pozostaną jedynymi gospodarkami posługującymi się walutami narodowymi.

Read More