Autor: Instytut Zachodni

Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego posiada bogatą, siedemdziesięcioletnią tradycję naukową, którą wyraża hasło: Polska – Niemcy – Europa. Instytut realizuje badania poświęcone stosunkom międzynarodowym w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec oraz szeroko rozumianych relacji polsko-niemieckich. www.iz.poznan.pl

Instytut Zachodni w Poznaniu, istniejący już 70 lat, to jedna z najważniejszych polskich placówek naukowo-badawczych, znana i ceniona również w międzynarodowym środowisku naukowym. Zainteresowania badawcze zespołu naukowego Instytutu Zachodniego koncentrują się na historii i współczesności Niemiec, dziejach stosunków polsko-niemieckich oraz Ziem Zachodnich i Północnych, problematyce europejskiej i transatlantyckiej, wreszcie zagadnieniach polityki i bezpieczeństwa Polski.

Read More

Instytut Zachodni realizuje właśnie projekt sieciowania polskich naukowców pracujących w Niemczech, który ma na celu ożywienie współpracy między polskimi naukowcami przebywającymi po obu stronach Odry. Stworzenie nowej platformy kontaktów ułatwi szukanie partnerów, a także popularyzację wspólnych przedsięwzięć i indywidualnych osiągnięć.

Read More