Autor: Eliza Taworska

Eliza Taworska - prezes zarządu Fundacji Global Language, konsultant ds. społecznej odpowiedzialności. Od lat zaangażowana w pracę społeczną, podróżuje, pisze i fotografuje, budując nową definicję wolontariatu. Studiowała w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej na kierunku zarządzanie, certyfikowany Master Business Trainer, absolwentka Gdańskiej Szkoły Liderów NGO. Jej główną specjalizacją jest doradztwo w procesach tworzenia partnerstw podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych. Pracuje w Polsce i w Indiach. Pasjonatka kultury i przyrody indyjskiej, odbyła wiele długich podróży w głąb Indii i w głąb siebie. W wolnym czasie pasjonuje się fotografią uliczną.

15 października obchodziliśmy Dzień Solidarności z Uchodźcami. To okazja do tego, by głośno mówić o wartościach, które łączą ludzi na całym świecie. Mówić pozytywnie o tym co nas od siebie odróżnia a co powoduje, że jesteśmy podobni. To czas dialogu o porozumieniu, rozwijaniu empatii i walce ze stereotypami i przekonaniami.

Read More

Polska Fundacja Global Language to organizacja pozarządowa, której misją jest wspieranie edukacji, opieki medycznej i społecznej w Indiach. Poprzez realizację programów wolontariatu zagranicznego krótkoterminowego Polacy w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia, dzielą się z podopiecznymi indyjskich organizacji swoimi talentami i czasem.

Read More