Browsing: Europejski Kongres Samorządów

Zakończyła się II edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. W ciągu dwóch dni (5-6 kwietnia) w Centrum Kongresowym ICE Kraków gościło niemal 1500 osób, w tym m.in. przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, szefowie instytucji państwowych, szefowie miast i regionów Europy, przedstawiciele biznesu, nauki i kultury.

Rewitalizacja najczęściej kojarzyła się z przedsięwzięciami dotyczącymi budynków, czy miejskich przestrzeni publicznych, takich jak: ulice, rynki, skwery, parki. Dziś skupia się na rozwiązywaniu przede wszystkim złożonych problemów społecznych: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wykluczenia społecznego, niskiego poziomu kapitału społecznego.

W dniach 5-6 kwietnia 2016 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się druga edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. W wydarzeniu udział weźmie ponad tysiąc gości – przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów, administracji państwowej, organizacji pozarządowych, biznesu i środowisk akademickich.