Author: Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny pomagający dzieciom Polaków przebywających czasowo za granicą w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. Misją Szkół Libratus jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do nauki według polskiego systemu oświaty przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz Internetu. W projekcie uczestniczą polskie rodziny z całego świata. Materiały edukacyjne, udostępniane poprzez Internetową Platformę Edukacyjną, zostały przygotowane przez nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz dostosowane do specyfiki tzw. nauczania domowego, w którym Polskie Szkoły Internetowe Libratus pomagają rodzicom w edukacji swojego dziecka.

Learning the mother tongue, which naturally entails maintaining contact with the homeland, is of particular value for Polish children residing abroad. Promoting this value has become easier it in the days of the Internet.

Read More

In Europe, the Saturday’s schools are one of the most popular way that gives a child chance to have a contact with the native language, although many parents complain that such learning isn’t enough intensive. In order to solve this problem and facilitate the teachers of Saturday’s schools work in those difficult conditions Polish virtual schools “Libratus” offer combing home-teaching by using the Internet with learning in Saturday’s school.

Read More