Autor: Natalia Rajewska

Współzałożycielka Link to Poland. Pracuje nad wieloma projektami społecznymi. Zajmuje się głównie integracją, partycypacją młodzieży, prawami człowieka (zwłaszcza prawami dziecka), równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, zrównoważonym rozwojem oraz stosunkami międzynarodowymi. Po wielu latach w Holandii, gdzie wyemigrowała jako nastolatka, jest właśnie w drodze do Australii na wymianę studencką. Pracowała przez trzy lata jako Młoda Ambasador Integracji w Hadze, odwiedziła Ghanę, Rwandę i Tajlandię, gdzie pracowała nad rozmaitymi projektami. Dumna zwyciężczyni „Polonusa 2011- Młody Polak Sukcesu” w Holandii. Typowy „Third Culture Kid”, wytrwale walcząca przeciwko niesprawiedliwości. Jej pasją są podróże, spotkania z inspirującymi ludźmi, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, zwiększanie świadomości, jak i inspirowanie oraz pomoc innym. Cel: kreowanie sytuacji, w których wszyscy wygrywają.

O Pawle mówi się w mediach z powodu jego możliwej deportacji, ale jest również wiele innych względów, dla których warto o nim pisać. Paweł jest przykładnym studentem, laureatem wielu konkursów, zapalonym działaczem społecznym oraz wspaniałym przyjacielem. Jest to także osoba, która kultywuje polska kulturę i nasze tradycje, ponadto jest on dumny z bycia Polakiem, jak niewielu z nas.

Read More

„Kilkakrotnie słyszałem, jak obecny ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce stwierdził, że zrozumienie zagadnień z zakresu handlu, biznesu i ekonomii to jedne z najważniejszych umiejętności, których muszą nauczyć się dyplomaci”, mówi Jason Worlledge, Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji (EAD) w wywiadzie dla Link to Poland. Pierwsza część wywiadu zapoznaje nas z EAD oraz zagadnieniami przywództwa i dyplomacji.

Read More

Niemal 130 młodych liderów działających na rzecz Polonii w 15 krajach całego świata wzięło udział w czwartej edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych, organizowanego przez Szkołę Liderów. W ramach projektu odbyło się w roku 2012 siedem wydarzeń w Polsce, Brazylii, Irlandii, Rosji i Wielkiej Brytanii. Celem zorganizowanych programów szkoleniowych było wspieranie rozwoju kompetencji liderskich u młodego pokolenia działaczy polonijnych, inspirowanie ich do coraz skuteczniejszej działalności oraz zacieśnianie współpracy między liderami z różnych regionów oraz organizacjami działającymi w Polsce. Program każdego z wydarzeń dostosowany był do specyfiki i potrzeb Polonii zamieszkującej dany region i zawierał – oprócz intensywnych warsztatów z…

Read More

Nasi rodzice chcą dla nas jak najlepiej – nie śmiałabym twierdzić inaczej. Często decyzja o wyjeździe na emigrację była podyktowana wyłącznie troską o nas, pomimo, że rodzice wiedzieli o czekających ich wyzwaniach – uczeniu się nowego języka, znalezieniu pracy w zawodzie i, rzecz jasna, integracji z otoczeniem. Jednakże…

Read More