Autor: Jarosław Zarychta

Jarosław Zarychta - współtwórca projektu „Mnożenie przez Dzielenie-Edukacja dla Integracji”.

„Często można spotkać się z opinią, że Polacy nie potrafią współpracować; dotyczy to w dużym stopniu organizacji skupiających Polaków poza granicami kraju.” Takim zdaniem rozpoczynał się artykuł zamieszczony w tym portalu w listopadzie 2013 roku Mnożenie przez Dzielenie, w którym pisaliśmy o międzynarodowym projekcie „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach akcji „Projekty partnerskie Grundtviga” programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP). Projekt, który połączył organizacje polonijne z aż 9 krajów UE, właśnie się kończy.

Read More

Często można spotkać się z opinią, że Polacy nie potrafią współpracować; dotyczy to w dużym stopniu organizacji skupiających Polaków poza granicami kraju. Wskazuje się przy tym na negatywne cechy właściwe ponoć naszej nacji z tytułu zaszłości historycznych i kulturowych: zawiść, zazdrość czy trudności z akceptowaniem cudzych sukcesów. Czy aby na pewno?

Read More