Edukacja

Razem dla integracji 2. Polak potrafi!

„Często można spotkać się z opinią, że Polacy nie potrafią współpracować; dotyczy to w dużym stopniu organizacji skupiających Polaków poza granicami kraju.” Takim zdaniem rozpoczynał się artykuł zamieszczony w tym portalu w listopadzie 2013 roku Mnożenie przez Dzielenie, w którym pisaliśmy o międzynarodowym projekcie „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach akcji „Projekty partnerskie Grundtviga” programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP). Projekt, który połączył organizacje polonijne z aż 9 krajów UE, właśnie się kończy.

Dodaj komentarz

Celem EDI’ego, którego realizacja trwała 2 lata, było rozwinięcie aktywności organizacji partnerskich w zakresie nieformalnej edukacji osób dorosłych na rzecz integracji europejskiej na szczeblu lokalnym. Eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, walka z ksenofobią, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, promowanie przyjaznej integracji mniejszości ze środowiskami lokalnymi oraz zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic – to jego tematy przewodnie. Wszystko to możliwe było dzięki nieustannej wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk partnerów, a więc dzieleniu się wiedzą i uczeniu od siebie, a przez to – rozwojowi i poprawie skuteczności działania poszczególnych organizacji, czyli mnożeniu korzyści (co tłumaczy tytuł projektu).

Działania objęły szereg różnego rodzaju aktywności edukacyjnych: przede wszystkim wielostronne wizyty u partnerów (tzw. „mobilności”) i organizowane w ich ramach konferencje, seminaria, warsztaty, odczyty, wizyty studyjne, wycieczki edukacyjne, spacery robocze, dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpracę z lokalną społecznością, władzami i mediami. W konferencjach zazwyczaj czynnie uczestniczyli przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych: w Kolonii, Atenach, Jabłonkowie (Republika Czeska), Paryżu, Wilnie, Amsterdamie…

Trudno w krótkim tekście streścić dwuletnią, intensywną aktywność wielu osób, dlatego posłużymy się listą podstawowych faktów, tych bardziej i mniej oficjalnych:

 • 9 organizacji partnerskich, 9 krajów UE (prawdopodobnie największy projekt Grundtviga).
 • Budżet: 142 700,- eur.
 • Język roboczy: polski (tylko 2 projekty w Europie!).
 • 10 spotkań partnerów („mobilności”), ok. 500 uczestników wszystkich wydarzeń.
 • Zorganizowaliśmy 4 wystawy fotograficzne / AV (Szwecja, Francja, Litwa, Polska).
 • Ukazało się 7 wydań kwartalnika „biulEDIn”, rozsyłanego do ponad 400 odbiorców w 16 krajach, dostępnego w sieci: Biuletyn.
 • Byliśmy „e-projektem”. Z uwagi na dzielące nas odległości do bieżących kontaktów używaliśmy komunikatora Skype i poczty elektronicznej, mamy profil na Facebooku (ponad 510 tzw. „polubień”), prowadzimy podstrony internetowe projektu i bloga (ponad 36000 wyświetleń, czytelnicy z 42 krajów na 5 kontynentach), a bazę danych i archiwum umieściliśmy w internetowej „chmurze” (OneDrive).
 • Maskotką projektu została podczas pierwszej „mobilności” w Suwałkach w 2013 dynia, którą przywiózł Ryszard z Łotwy. Dynia dostała na imię… EDI.
 • 12.2013 pobrali się Anita i Tomek z organizacji partnerskiej we Francji. Wcześniej (we wrześniu) w Paryżu na świat przyszła mała Eliza, która już w wieku 27 dni (!) była uczestniczką pierwszego spotkania partnerów.
 • EDI „dorobił się” trojga „projektowych” dzieci: 1 w Republice Czeskiej (Wiktoria) i 2 we Francji (Eliza i Oskar).
 • Różnica wieku pomiędzy najmłodszym i najstarszym uczestnikiem „mobilności” to ok. 75 lat.
 • W EDI’m mówimy biegle kilkunastoma językami. Oprócz języków krajów zamieszkania władamy też angielskim, rosyjskim oraz hiszpańskim. Naszym wspólnym (i ulubionym) jest oczywiście polski!
 • Po każdej „mobilności” powstało dowcipne „sprawozdanie” pisane wierszem, autorstwa Krzysztofa z organizacji niemieckiej. Powstały też dwie piosenki, a tej najważniejszej, zatytułowanej… „EDI” i w oryginalnym wykonaniu autorki słów i muzyki, DaNuty (Szwecja), można posłuchać tu: http://1drv.ms/1iVTvuG. Piosenka wkrótce ukaże się na jej płycie.
 • Projekt miał liczne grono sympatyków i fanów. Wśród nich są członkinie Klubu Kobiet Aktywnych O/Gdańsk, które wzięły udział w „mobilnościach” w Niemczech, Szwecji, Francji, Łotwie, Litwie, Holandii i Polsce.

Projekt EDI, pomimo formalnego zakończenia, będzie żył: partnerzy w różnych konfiguracjach i przy udziale kolejnych organizacji złożyli następne aplikacje do następcy Grundtviga, programu ERASMUS+. Z całą pewnością możemy więc powiedzieć, że pierwsze zdanie tego tekstu to taki sam stereotyp, jak te, z którymi przez ostatnie 2 lata świetnie sobie radziliśmy. Polak potrafi!

Skład partnerstwa tworzącego EDI’ego:

 1. Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach – Polska;
 2. Stichting Euro Polonia (Fundacja Euro Polonia) – Holandia;
 3. Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. (Stowarzyszenie Polki w gospodarce i kulturze) – Niemcy;
 4. Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově (Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie) – Czechy;
 5. Polska Riksförbundet i Sverige (Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji) – Szwecja;
 6. Enosi ton Polonon stin Ellada – Prigkipas Mieszko (Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”) – Grecja;
 7. Biedrība „Rodacy” (Towarzystwo „Rodacy”) – Łotwa;
 8. Viešoji įstaiga Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie) – Litwa;
 9. Florek&Entertainment (Stowarzyszenie Florek&Entertainment) – Francja.

 

Wcześniejszy artykuł dotyczący projektu można przeczytać tutaj:  Mnożenie przez Dzielenie.

Fotografia © EDI

Logo - mnozenie przez dzielenie

Poleć innym