Author: Fundacja "Teraz Polska"

Geneza powstania Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” sięga 1991 r., czyli początku okresu transformacji gospodarczej i tworzenia się wolnego rynku w Polsce. Na tle tych przemian zrodziła się idea powołania programu mającego na celu promocję najlepszych polskich produktów, a także wspieranie ich działań marketingowych na nowym, konkurencyjnym rynku. Powołano Polski Program Promocyjny i ogłoszono konkurs otwarty na kreację jego elementów identyfikacyjnych. Autorem zwycięskiego znaku został artysta grafik prof. Henryk Chyliński, a hasła „Teraz Polska” – aktor Wiktor Zborowski. Efektem wszystkich działań było ogłoszenie w roku 1992 pierwszej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Wzięło w niej udział 500 firm, które zgłosiły do oceny ponad 1000 produktów. Trzy lata później, w wyniku reformy Programu, powstała Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, będąca organizatorem niekomercyjnego konkursu gospodarczego pod honorowym patronatem prezydenta RP. Obecnie Godło „Teraz Polska” przyznawane jest w czterech kategoriach: dla najlepszych produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych oraz gmin. Godło „Teraz Polska” to wyjątkowy instrument promocyjny, cieszący się wysokim prestiżem i uznaniem, stanowiący efektywne narzędzie budujące i umacniające markę. Przedstawiciele firm wyróżnionych w dotychczasowych edycjach Konkursu podkreślają, że jest ono świadectwem potwierdzającym najwyższą jakość i standardy działania. Wyniki badań ankietowych dowodzą, że u blisko 80 proc. laureatów Godło przyczyniło się do wzrostu sprzedaży produktów i usług, a zwycięstwo w Konkursie zwiększyło prestiż firmy i zaufanie partnerów biznesowych; 54 proc. przedsiębiorstw odnotowało także wzrost eksportu. Od ponad 20 lat Godło „Teraz Polska” przyznawane jest pod nadzorem Rady Fundacji i Kapituły Konkursu, a jawność procedur oraz profesjonalizm i bezstronność Branżowych Komisji Ekspertów stanowi jego bezsprzeczny atut.

Andrzej Wajda, the Polish and international cinema legend, died on 9 October 2016 in Warsaw. He was 90 years old. His last film, Powidoki, is Poland’s candidate for this year’s Academy Awards in the Best Foreign Language Film category.

Read More

The “Teraz Polska” Competition Chapter has chosen the laureates of the “Outstanding Pole” Competition for the seventh time. This year two out of three awards were given to women. This year’s laureates are Dr Irena Eris, Elżbieta Wysoczańska and Professor Krzysztof Matyjaszewski.

The Competition is held under Link to Poland’s media patronage.

Read More

Nominees to the “Teraz Polska” Competition organised by the Polish Promotional Emblem Foundation were announced on 27 April 2015 at the National Stadium in Warsaw. This year’s edition (25th) enjoyed lots of interest and was characterised by an exceptionally high level.

The competition is held under Link to Poland’s media patronage.

Read More

“Teraz Polska Promocja” gala ceremony took place on 8 December 2014 in the Senate’s Hall at the Warsaw University. The best master’s theses on promoting Poland have been awarded for the eighth time.

The contest is held under Link to Poland’s media patronage.

Read More